"At bruge Vest-Arlers antropologiske tilgang til organisationsudvikling ind i sammenhæng med et pædagogisk arbejde med børn har vist sig at give gode resultater. Der bliver sat et omhyggeligt fokus på, hvad vi tror, vi gør – og hvad der rent faktisk sker i det daglige arbejdsfelt i institutionen. Der  bliver fx sat spot på kultur, samarbejde, ledelse, pædagogisk praksis, forældresamarbejde – alt sammen med henblik på at styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde og sikre et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Det er ikke noget quick-fix konsulentarbejde, men en grundigt analyserende og reflekterende metode med en høj grad af medarbejderinddragelse. Jeg er overbevist om, at det sikrer varige og  positive forandringer på den enkelte arbejdsplads".

Jane Foged

Områdechef Børn og Unge, Århus Kommune

Vi har i dagtilbud Ellekær haft et samarbejde med Jakob Arler omkring arbejdsmiljø i en af dagtilbuddets afdelinger.

Jakob har med sin sympatiske fremtoning formået at skabe tillid både blandt personale og ledelse. Der har altid været en god og velgennemtænkt plan, som selvfølgelig i dialog kunne ændres.

Vi har oplevet samarbejdet som meget professionelt og behageligt og tænker ikke, det er sidste gang, vi efterspørger hjælp fra Jakob Arler.

De resultater, vi har opnået ved dette samarbejde, er meget imponerende.

Lisbeth Holmbjerg Jensen

Dagtilbudsleder i Aarhus Kommune.

Da Jakob kom og præsenterede sit antropologiske arbejde hvori feltarbejde indgik, blev jeg meget begejstret.

Det at komme ud i praksis og være en del af kulturen på godt og ondt kunne kun blive godt.

Jeg har alt for mange gange oplevet at medarbejdergrupper ikke har rykket sig nok efter et konsulentarbejde, der kun er foregået på personalemøder.

Kulturanalysen som Jakob har lavet her hos os, har helt sikkert været med til at tydeliggøre de udfordringer og muligheder, der er i udviklingsarbejdet. Det bliver nemmere at lede for den enkelte leder, når det ses på skrift, og skrevet af en anden - samtidig bliver det også tydeligt for medarbejdergruppen, hvad der er på spil i kulturen.

Eva Christensen

Dagtilbudsleder, Børn & Unge, Aarhus kommune

Vi inviterede Jakob til et samarbejde på baggrund af ledelsens og medarbejdernes fælles ønske om at styrke arbejdspladsen arbejdsmiljø.

Jakob skabte naturligt en god tillidsfuld relation til medarbejdere, tillidsvalgte og ledelsen. Efter at have skabt sig et kendskab til arbejdspladsen, kom Jakob med en række anbefalinger til hvordan vi kunne styrke vores fælles arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i Jakobs anbefalinger, opstillede ledelsen i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne en række tiltag. Ledelse og medarbejderrepræsentanter var efterfølgende i samarbejde med Jakob, tovholder i at implementere tiltagene i dagligdagen og på møder, sammen med resten af personalegruppen.

Fokus var at styrke arbejdsmiljøet i det daglige arbejde med udgangspunkt i udførelse af af kerneopgaven.

I vores organisation, styrkede og tydeliggjorde processen:

  • Mål, visioner, retning og arbejdsopgaver – samt rammerne for arbejdet.
  • Rammerne for god og relevant kommunikation
  • Beslutningskompetencer, roller og forventninger til hinanden (Ledelse og medarbejdere)
  • Relationers betydning for arbejdet med løsningen af en kerneopgave og et godt arbejdsmiljø

Resultatet er en styrket arbejdsplads. Efter processen, har vi konkret dokumenteret, et markant bedre arbejdsmiljø. Ledelse og medarbejdere er markant bedre organiseret og rustet til at samarbejde og kommunikere om udviklingen af kendte og nye arbejdsopgaver. Alt med det fokus at udvikle kerneopgaven og skabe de bedste betingelser for børn og medarbejdere i institutionen

I hele processen har jeg oplevet samarbejdet med Jakob som åbent og tydeligt med alle, primært med medarbejderrepræsentanter og undertegnede. Jakobs rolle og tilgang til denne proces har været uvurderlig, og resultaterne meget konkrete og målbare.

Carl Peter Hansen

Pædagogisk leder, Aarhus kommune

 

”Fix og færdig” konsulenter, der stiller op med en model i lommen som virkeligheden skal passe ind i, har aldrig, i min optik, været et aktuelt middel til organisatorisk udvikling. Derfor kontaktede jeg Jakob Arler som med sine antropologiske briller kunne hjælpe min organisation ud af den stilstand vi var havnet i.

Da jeg kontaktede Jakob havde jeg brug for at ændre mit syn og min forståelse for min organisation. Som pædagogisk leder er man en del af historien og Jakobs syn og forståelse for min organisation har hjulpet mig til bl.a. at få en øget forståelse af hvor vigtigt det er, at jeg som leder også arbejder via organisationens TRIO gruppe. Der igennem har jeg fået et nøjere blik på hvad min organisation har af udviklingsmuligheder og for hvad den enkelte medarbejder søger af sparring hos mig som leder.

Jakob kom med sine undersøgende spørgsmål både til mig og til husets medarbejdere. Spørgsmål som har trukket os tættere på vores løsning af kerneopgaven og som har sat gang i en proces der sætter lys på vores faglighed.

Mai Britt Funk

Pædagogisk leder, Aarhus kommune

 

NCC René Mathiassen A/S Visit Denmark
Jakob Tømrerfirma Aros Maler Entreprise A/S Nordbyens Energi & VVS Entreprenør Brdr. Møller AARHUS TECH
Aarhus kommune VAM Arkil A/S JAKON jakon Randers Kommune University College Lillebælt
Beskæftigelsesregion Midt Projectum Brdr. Andersen

3F - Fagligt Fælles Forbund

Aarhus Kommune - Børn & Unge

AARHUS TECH

Arkil A/S

Arkitektskolen Aarhus

Aros Maler Entreprise A/S

BABEL - Bygge & Anlægs Branchens Evaluerings & Læringscenter

Beskæftigelsesregion Midtjylland

Brdr. Andersen A/S

Brdr. Møller A/S

BUPL Aarhus

BUPL Fyn

BUPL Nordjylland

Hjallerup Skole

Jakob Tømrerfirma

Jakon

Miljøministeriet - Geodatastyrelsen

NCC

Niels Murer Aarhus

Nordbyens Energi & VVS

Odense Kommune - Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Byg til Vækst

Per Aarsleff

Projectum

Randers Kommune - Sundhed & Ældre

René Mathiassen A/S

University College Lillebælt

VAM

Visit Denmark

Vuggestuen Katrinebjergparken