Opstart af projekter med flere faggrupper

Hvordan får man tre stærke fagkulturer til at arbejde sammen på en stor, kompleks byggeplads, når hver faggruppe fokuserer på at løse deres egen del af opgaven hurtigst muligt uden at tage hensyn til sideløbende processer?

Og hvordan får man de samme fagkulturer til at fokusere på projektets samlede økonomi, og ikke bare deres egen bid af kagen?

Nogenlunde sådan var oplægget fra vores kunde til den opgave der endte med et procesforløb vi foreløbig har brugt under opstart af bl.a. 2 letbaneprojekter i Aarhus, et byggeri på Aarhus havn, en udbygning af et renseanlæg og en havneudvidelse i Stockholm og som delvist også er blevet brugt i optimering af samarbejde på andre pladser med flere faggrupper repræsenteret.

Udgangspunktet for procesforløbet var en identifikation og beskrivelse af de tre primære faggrupper på et typisk anlægsprojekt: anlæg, fundering og beton.

Beskrivelsen af de tre grupper, deres interaktion med hinanden, samt identifikationen af hver gruppes primære identifikationsfaktorer gik via et 5 ugers feltarbejde på en byggeplads. Den viden vi indsamlede om faggrupperne og deres primære identifikationsfaktorer, udgjorde grundpillen i udviklingen af opstartsprocessen.

Når vi udfører forløbet i dag, varierer vi det fra plads til plads, og fra projektleder til projektleder, men overordnet set, fokuserer vi på at få grupperne til at spille på samme hold, med kun én bold på banen. Det gøres bl.a. ved at etablere fælles fokus på det gode samarbejde, men også ved at klæde lederne i byggeprojektet (ingeniører og formænd) på til at kunne navigere kulturelt bevidst og intelligent rundt i organisationen og på byggepladsen, blandt andet ved at give lederne pointers på hvordan man som samlet ledelse kan bruge hver gruppes primære identifikationsfaktorer og hinandens og medarbejdernes typer i sit daglige arbejde med de timelønnede medarbejdere.

I forløbet fokuserer vi bl.a. på ledernes rolle i forhold til kommunikation, information og planlægning, men vi kigger også på etableringen af uformelle kommunikationsveje, og inddrager timelønnede på møder de normalt ikke deltager i.