Fintuning af samarbejde Vest-Arler

Fintuning af samarbejdet på stor international byggeplads

 • Horisontal og vertikal organisatorisk fokus på samarbejdsrelationer
 • Systematisering og optimering af kommunikation/information på pladsen og i funktionærgruppen
 • Styrke forståelsen af gruppens interne afhængighed.
 • Fokus på interkulturel kommunikation

Læs mere om casen her...

Facilitering af samarbejdet mellem en kommunal instans og 5 store uddannelsesinstitutioner

Facilitering af samarbejdet mellem en kommunal instans og 5 store uddannelsesinstitutioner

 • Interessenthåndtering
 • Etablering af fælles mål for samarbejdspartnerne
 • Langsigtet strategiarbejde

Læs mere om casen her...

Medarbejderdrevet og -defineret trivselsarbejde

Medarbejderdrevet og -defineret trivselsundersøgelse

 • Medarbejderinddragelse
 • Strategisk udviklingsarbejde
 • Trivselsmåling
 • Brugerdrevet organisationsudvikling

Læs mere om casen her...

Ansættelseskursus for formænd

Ansættelseskursus for formænd

 • Medarbejderinddragelse
 • Strategisk udviklingsarbejde
 • Trivselsmåling
 • Brugerdrevet organisationsudvikling

Læs mere om casen her...

Opstart af projekter med flere faggrupper

Opstart af projekter med flere faggrupper

 • Kulturel intelligens
 • Samarbejde på store byggepladser
 • Projektorganisationsudvikling
 • Workshops
Fastholdelse af timelønnede medarbejdere

Fastholdelse af timelønnede medarbejdere

 • Mere selvkørende sjak,
 • Lagring af viden i sjakket gennem videndeling og kollektiv læring.
 • Coaching af sjakbajse, med henblik på fastholdelse.
 • Videreudvikling af tavlemøder – fokus på sjakkenes interne læring og produktionsoptimering.