I Vest-Arler står vi på to ben...

 

Vi laver udviklingsarbejde i private virksomheder og offentlige organisationer:

Vi ved, at den enkelte medarbejder ofte anlægger sit eget syn og perspektiv på organisationen. Vi ved også, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det medarbejdere og deres ledere ser. De forskellige opfattelser af organisationen medvirker til, at strategier og visioner får svært ved at blive rodfæstet, og i stedet bliver til floskler ingen reelt navigerer efter.  Vi ser ofte, at subkulturer i organisationen anlægger egne værdisæt, som de lever efter. Rummet mellem det man som leder tror der sker i organisationen, og det der rent faktisk sker, er præcis der vi agerer. Vi giver ledere og medarbejdere et blik på deres egen organisation, og hjælper med at styrke sammenhængen mellem den levede kultur og organisationens strategier og målsætninger.

 

Vi laver analysearbejde og skriver rapporter:

Med udgangspunkt i det antropologiske feltarbejde og deltagerobservation, hvor vi i en kortere eller længere periode arbejder sammen med og ved siden af medarbejderne i virksomheden eller organisationen, laver vi analyser, der stiller skarpt på det der rent faktisk sker i hverdagen, blandt medarbejderne. Ved at opleve hverdagen som medarbejder på egen hånd, mærker og hører vi, hvordan kommunikation, information og planlægning bliver opfattet og omsat til praksis. Vi laver feltarbedje i alle brancher, men er især skarpe i byggebranchen og på skole/daginstitutionsområdet.

Vi analyserer, konkluderer og præsenterer i en form, så analyse og konklusion bliver let at læse og forstå, og omsætte til konkrete tiltag der skaber værdi i praksis.

 

Jakob Vest Arler

Jakob Vest Arler

Jakob har en baggrund som pædagogisk antropolog og skolelærer. Jakob er skarp på mødet mellem faggrupper, gruppedynamikker og gruppeidentitet, og bruger bl.a. sin viden til at styrke det psykiske arbejdsmiljø hos vores kunder, analysere ressourceflow i organisationen, og styrke samarbejdet mellem grupper internt i en organisation. Omdrejningspunkterne i udviklingsarbejdet er ofte kommunikation, information og planlægning i eller på tværs af afdelinger og organisationer

Jakob har stor erfaring med antropologisk feltarbejde, primært i byggebranchen og på daginstitutionsområdet, og har gennem de 11 måneders antropologisk feltarbejde han har udført siden 2012, opbygget et solidt kendskab til de processer, der skaber gruppeidentitet og grænseflader mellem faggrupper, men også et unikt indblik i hvor virksomheder og organisationer kan sætte ind, hvis de ønsker at bringe medarbejdernes ressourcer i spil.

Derudover er Jakob specialist i vores skræddersyede trivselsmålinger, og arbejder med udgangspunkt i brugernes definition af trivsel, målrettet mod udvikling af medarbejdertilfredshed.

Endelig er Jakob en dygtig og erfaren formidler, og har stor erfaring med både at arrangere og facilitere workshops, med alt fra 5 til 500 deltagere.

 

jva@vest-arler.dk

Sigrid Vest Arler

Sigrid Vest Arler

Sigrid er uddannet cand. mag. i antropologi og internationale studier.

Siden studietiden har Sigrids primære interessefelt og arbejdsområde været kultur og kulturforskelle i organisationer, både etniske, nationale, og faglige skel. Sigrid har derfor beskæftiget sig med, hvordan man kan gentænke de kulturelle barrierer, og anse forskellighed som et aktiv, i stedet for en hæmsko.

Hun arbejder kvalitativt med bl. a. programevalueringer, kampagnetests, trivsel på arbejdspladsen, og udvikling af organisationskultur.

Sigrid har gennemført feltarbejder indenfor konsulentbranchen med fokus på fusioner, indenfor biblioteksvæsenet, i ældreplejen, samt i en produktionsvirksomhed, med samspillet mellem medarbejdere og teknologi som omdrejningspunkt.

Gennem 4 år har Sigrid været tilknyttet School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet som ekstern lektor, hvor hun har høstet en masse erfaringer som formidler, og blandt andet undervist i kvalitativ metode og interkulturel kommunkation.

Ud over opgaverne i Vest-Arler, er Sigrid ansat på fuld tid som organistionskonsulent i Koncern HR, Udvikling hos Region Midtjylland

info@vest-arler.dk