Medarbejderdrevet og -defineret trivselsarbejde

En af vores kunder henvendte sig til os, med et ønske om at måle trivslen blandt medarbejderne i en afdeling med ca. 25 ansatte. Kravet var, at undersøgelsen ikke måtte tage for lang tid at udfylde, men den skulle samtidig favne de vigtigste parametre for trivslen i afdelingen. Gruppen består af ingeniører, formænd og landmålere.

I første omgang besluttede vi i samarbejde med ledelsen, at udføre to fokusgruppeinterviews, udført på baggrund af resultaterne fra en workshop med alle medarbejdere i afdelingen. Hovedformålet var at de tre faggrupper skulle nå frem til en fælles definition af trivsel på deres arbejdsplads. I sig selv en lidt svær opgave, når man står overfor en gruppe medarbejdere, der dels arbejder i ”marken”, og dels primært arbejder på kontor. Resultatet blev et spørgeskema med 21 spørgsmål, der alle blev genereret med udgangspunkt i den fælles workshop, og de to fokusgrupper.

Som en del af arbejdet omkring trivselsmålingen blev der nedsat en repræsentativ styregruppe, som er med til at definere udviklingsområder efter hver måling.

Under vejs i projektet har den samlede gruppe ønsket at udnytte møderne i gruppen bedre. Vi har derfor analyseret indhold og output på især et stort fælles møde, og har frigjort 1/3 af mødetiden fra information til udvikling. På den måde kommer udviklingen i afdelingen ikke til at koste mere tid, hvilket er centralt i en hverdag der i forvejen er meget travl.

Det sidste tiltag i forbindelse med målingen er, at hvert projekt i afdelingen selv skal fastsætte udviklingstiltag inden for de rammer som styregruppen definerer. På den måde sikrer vi, at de enkelte tiltag skaber mening og værdi i den kontekst den enkelte medarbejder indgår i. Vi imødekommer på den måde kompleksiteten mellem de tre faggruppers arbejdsforhold ved at lade den enkelte medarbejder være medbestemmende i forhold til udviklingstiltag i egen hverdag.