Trivsel - Skræddersyede trivselsundersøgelser

Trivsel

Vores skræddersyede trivselsmåling har dine medarbejdere i fokus. Vi involverer medarbejderne når de skal definere hvad der skal til, for at de trives på deres arbejdsplads, vi involverer dem når spørgeskemaet skal udformes, vi involverer dem når den digitale måling er overstået, og resultaterne skal tolkes og omsættes til handling, og så involverer vi dem når handlingerne skal udføres og rodfæstes i din organisation. Det betyder, at medarbejderne har et meget stort ejerskab til trivselsmålingen, og derfor oplever vi også, at målingsresultaterne altid bliver omsat til øget trivsel blandt medarbejderne - selvfølgelig i tæt samarbejde med dig som leder.

 

Trivselsundersøgelser i byggebranchen