Trivsel - Skræddersyede trivselsundersøgelser

Trivsel

Vores skræddersyede trivselsmåling har dine medarbejdere i fokus. Vi involverer medarbejderne når de skal definere hvad der skal til, for at de trives på deres arbejdsplads, vi involverer dem når spørgeskemaet skal udformes, vi involverer dem når den digitale måling er overstået, og resultaterne skal tolkes og omsættes til handling, og så involverer vi dem når handlingerne skal udføres og rodfæstes i din organisation. Det betyder, at medarbejderne har et meget stort ejerskab til trivselsmålingen, og derfor oplever vi også, at målingsresultaterne altid bliver omsat til øget trivsel blandt medarbejderne - selvfølgelig i tæt samarbejde med dig som leder.

Vi laver trivslesundersøgelsen på tværs af mange fag og brancher, kontakt os hvis du tror vores tilgang til trivselsundersøgelser kan styrke din virksomhed.

Chief HR & Vibe officer hos Projectum, Kathrina Brunnstrøm fortæller:

"Det har været utrolig inspirerende og lærerigt at se hvordan Jakob i forbindelse med vores medarbejdertrivselsundersøgelser både i 2016 og 2017, inviterede medarbejderne til inddragelse og indflydelse i udarbejdelsesprocessen af selve undersøgelsen. Denne involvering af medarbejderne i processen betød bl.a., at medarbejderne oplevede sig hørt og at der blev reflekteret og handlet på deres input."

 

Trivselsundersøgelser i byggebranchen