Antropologisk feltarbejde

Feltarbejde

Det antropologiske feltarbejde vi udfører, giver dig mulighed for at se din organisation med dine medarbejderes øjne. Gennem feltarbejdet, klarlægger vi bl.a. hvordan hverdagen ser ud som medarbejder, hvad der giver mening, og hvad giver ikke mening, hvad betyder noget for medarbejderne, og hvordan de oplever ledelsens nærvær, kommunikationen og informationsflow på tværs i organisationen.

Kort sagt, giver det antropologiske feltarbejde mulighed for at finde ud af, hvad der rører sig blandt dine medarbejdere. Vi arbejder ofte med ledere, som fornemmer at der er noget på spil et sted i deres organisation, som er svært at sætte præcise ord på. Feltarbejdet er med til at skabe klarhed over medarbejdernes oplevelse af organisationen, og gør det lettere for dig som leder at navigere sammen med medarbejderne, i arbejdet med at styrke organisationen som helhed, og samarbejdet på tværs i særdeleshed.

Vi er på feltarbejde i mange forskellige virksomheder, lige fra børnehaver til byggepladser. Fælles for alle vores feltarbejder er, at vi giver et blik på virksomheden, som ledere og medarbejdere kan bruge til udvikling og optimering af de daglige arbejdsgange og processer.

Siden 2012 har vi udført 10 måneders antropologisk feltarbejde.

Læs mere om feltarbejde...

Foredrag og workshops

Foredrag og workshops

Vi afholder foredrag, workshops og 'gå-hjem-møder' - tilpasset til netop jeres behov, indenfor temaer som for eksempel interkulturel kommunikaion, god kommunikation på tværs af faggrænser, trivsel på arbejdspladsen, og samarbejde i projektorganisationer.

Vi planlægger og faciliterer workshops, ofte i forbindelse med udviklingsarbejde der opstår i kølvandet på vores trivselsmålinger og feltarbejder. Vi holder gerne oplæg, men vi tror også på, at den virkelige værdi, og de langtidsholdbare forandringer skabes, når ledere og medarbejdere finder frem til nye løsninger i gensidig dialog. Derfor har vores workshops tit et element af deltagerinddragelse og refleksion i forhold til den hverdag man selv kommer fra.

Vi afholder workshops i størrelser fra 5-500 deltagere.

Læs mere om foredrag og workshops...

Samarbejde mellem fagkulturer

Samarbejde mellem fagkulturer

Samarbejde mellem forskellige virksomheder, organisationer og afdelinger kan være udfordrende, men kan samtidig også skabe innovation, vækst og synergieffekter - når alle parter inddrages i det rigtige omfang. Vi har bl.a. hjulpet projektgrupper på store byggepladser med at etablere rammer for samarbejdet, vi har arbejdet med kommunikation og sparing i større lederteams, og vi har arbejdet med at styrke samarbejdet internt i alt fra børnehaver over ejerledede håndværkervirksomheder, til kulturarbejde i store nationale og internationale virksomheder.

Læs mere om samarbejde på tværs af fagkulturer...

Trivsel

Trivsel

Trivsel blandt medarbejdere er nøglen til kvalitet i slutproduktet, og dermed er trivsel og bundlinje koblet tæt sammen. I vores arbejde med trivsel og trivselsundersøgelser, har vi taget udgangspunkt i antropologien og koblet det med tanker fra empowermentbegrebet. Kort fortalt sætter vi medarbejderne i førersædet gennem hele trivselsprocessen. Det medfører et ejerskab hos den enkelte medarbejder, der i sidste ende betyder, at forandringer rodfæstes i den enkelte medarbejders hverdag. Vi har lavet trivselsundersøgelser siden 2012, og laver dem i dag i mange forskellige virksomheder i forskellige brancher.

 

Læs mere om vores skræddersyede trivselsmåling her

Metoder Vest-Arler

Hvordan arbejder vi i Vest-Arler?

 

Når vi siger kvalitativ research...

... så taler vi om at bruge deltagerobservation, interviews og fokusgrupper til at opnå dybdegående viden om problemfeltet, og om at undersøge de meningsfyldte relationer på arbejdspladsen.

 

Grundtanken er at:

  • for at kunne forstå andres verden fuldt ud, er det nødvendigt at komme ind i den - det gør vi gennem deltagerobservation i feltarbejdet

 

Fordelene ved brug af kvalitative metoder er at:

  • det er en åben metode, som tillader os at se det som medarbejderne ser
  • folk gør ikke altid, hvad de siger de gør. Det kan der være mange gode grunde til, men vi kan både høre det folk fortæller, at de gør - og se det folk rent faktisk gør

 

Når vi siger aktionslæring...

...så taler vi om, at flytte læringsprocessen fra skolebænken og ud, hvor arbejdet udføres. Vi tilstræber at skabe et læringsmiljø, som er knyttet direkte til de lærendes hverdag. På den måde nøjes vi ikke med at skabe abstrakte idéer hos folk, men guider folk til at ændre praksis fra dag ét, og dermed kropsliggøre - og virkeliggøre - ambitionen om udvikling.

 

Når vi siger kultur...

... så taler vi om den sociale proces, hvor mening produceres og reproduceres, og hvor vores verdensforståelse skabes i samspil med andre.