Fintuning af samarbejdet på stor international byggeplads

”it´s like you guys opened the door – now it´s ok to talk about how we cooperate with each other; we couldn´t do that before”

Via en medarbejder der var tilknyttet et af vores tidligere projekter i byggebranchen blev vi i det tidlige forår 2014 kontaktet af projektchefen på en stor udenlandsk byggeplads.

På pladsen var ca. 30 funktionærer og omkring 200 timelønnede (peak) fordelt på 6 nationaliteter.

Vores opgave var i første omgang at fintune samarbejdet i funktionærgruppen på pladsen, ca. 30 mand m/k. Årsagen var, at projektet gik ind i en travl fase.

For at identificere projektets fokusområder udførte vi en række semistrukturerede interviews i medarbejdergruppen. Alle niveauer i organisationen var repræsenteret med to personer. Disse interviews dannede udgangspunkt for det videre arbejde, men gav samtidig os og ledelsen på pladsen en ide om hvor samarbejdet mellem grupperne kunne optimeres og justeres.

Efterfølgende har medarbejderne på en række workshops opsat definitioner for det gode samarbejde, både horisontalt og vertikalt i organisationen. I arbejdet med de horisontale samarbejdsdefintioner blev de overordnede linjer for samarbejdet på tværs af faggrupperne på pladsen fastlagt, mens vi i arbejdet med de vertikale samarbejdsaftaler fokuserede på konkrete tiltag der styrker samarbejdet mellem de enkelte faggrupper (fundering, anlæg og beton) samt staben af supportfunktioner, herunder landmålere, arbejdsmiljøfolkene, indkøbere, sekrætærer, designere osv.

Medarbejderne har hver især og gruppevis lavet små tiltag, der styrker samarbejdet på pladsen, især fokuseret på kommunikation, information og planlægning.

Der ud over har vi lavet punktvise forventningsafstemninger mellem enkelte medarbejdere, ligesom rollefordelinger mellem grupper og individer er blevet vendt, klarlagt og revideret.