Feltarbejde

Feltarbejde

Hvorfor feltarbejde?

Har du som leder skulle arbejde med en negativ APV, eller har du haft en fornemmelse af at der var noget på færde i din medarbejdergruppe, uden helt at kunne pege på noget specifikt at tage fat i?

Så kan et antropologisk feltarbejde måske være en ide. Feltarbejdet tager udgangspunkt i den antropologiske arbejdsmetode deltagerobservation. Metoden giver dybdegående indsigt i felten, f.eks. din medarbejdergruppe, eller dele af den. Gennem deltagerobservationen kommer vi helt tæt på medarbejderne i din organisation, og efter en uge eller to, hvor vi deltager på lige fod med dine medarbejder i deres arbejdsdage, kan vi fortælle hvor du som leder kan sætte ind i forhold til produktionen, dine medarbejderes trivsel og samarbejdet på tværs. .

I praksis fungerer feltarbejdet på den måde, at vi går med "i marken" i en aftalt periode. Her arbejder vi i så vidt muligt omfang på lige fod med dine medarbejdere. Vi oplever og mærker medarbejdernes virkelighed og hverdag på egen krop. Ser hvornår kommunikationen fungerer, og hvornår den ikke gør, vi finder ud af hvornår og hvorfor der ikke altid er flow i produktionen, og vi identificerer de sociale fællesskaber som påvirker medarbejdernes hverdag, og dine muligheder som leder, for at kommunikere, informere og planlægge klart og effektivt med dine medarbejdere.

Eksempler på feltarbejde i Vest-Arler

Vi har gennemført feltarbejder i byggebranchen, hvor vi både har afdækket barrierer og potentialer i samarbejdet mellem flere faggrupper, og identificeret de vigtigste faktorer, når en virksomhed ønsker at tage nogle af de nye digitale værktøjer i brug på byggepladsen.

For en anden kunde har vi udført et antropologisk feltarbejde der havde til formål at identificere optimeringsmuligheder i produktionen. Selve feltarbejdet blev udført over to uger. I den medfølgende rapport gav vi vores bud på hvordan den konkrete plads kunne optimeres. Efterfølgende er rapporten blevet brugt som inspiration i arbejdet med forskellige faggrupper på andre pladser.

Vi laver desuden en del feltarbejde i daginstitutioner. Udgangspunktet er ofte en APV hvor udviklingen har været negativ i forhold til sidste APV. Vi laver kulturanalyse i institutionen, identificerer udviklingspotentialer, og tilrettelægger udviklingsforløb som kulturforandringsprocesser, der flytter fokus tilbage på kerneopgaven og god trivsel i medarbejdergruppen.