Facilitering af samarbejdet mellem en kommunal instans og 5 store uddannelsesinstitutioner

Siden starten af 2013 har vi faciliteret et samarbejdet mellem en afdeling under beskæftigelsesforvaltningen i Odense Kommune og 5 store syddanske uddannelsesinstitutioner (SDU, EAL, AMU-Fyn, SDE og SE)

Samarbejdet har overordnet sigte mod at få flere ledige unge ind i byggebranchen, men vi har der ud over formået at understøtte bygherres ønsker om aktiv CSR-politik, ved at fokusere på unge ledige i de lokalområder hvor byggerierne finder sted. På den måde får bygherre ikke kun etableret nye bygninger, men også social kapital gennem en aktivering af CSR-politikken.

Vores andel i projektet har været at hjælpe sekretariatet under beskæftigelsesforvaltningen med at navigere i de interessefelter der opstår når potentielle konkurrenter skal arbejde sammen om at etablere et fælles produkt, der sigter ud over den enkelte uddannelsesinstitutions interesser, med et formål at etablere værdi for slutbrugeren – i dette tilfælde de unge ledige der indgår i projektet.

Ved at etablere fælles forventninger til samarbejdet internt i gruppen, og herefter facilitere etableringen af konkrete uddannelsestilbud på tværs af uddannelsesinstitutionernes traditionelle udbud har vi i gruppen af samarbejdspartnere formået at etablere uddannelsestilbud i samarbejde med de udførende rådgivere og håndværkere på de enkelte byggepladser. Vi har under vejs inddraget bygherrer på større projekter, og har herigennem etableret screeningsforløb og uddannelsestilbud, der dels er tilpasset den enkelte unge ledige, og dels er tilpasset behovet hos den enkelte entreprenør på den enkelte byggeplads. Vores forventninger er, at uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv i fællesskab udnytter hinanden, således at erhvervslivets behov for arbejdskraft bliver understøttet af uddannelsesinstitutionerne på en måde så eftersprøgslen af arbejdskraft stemmer nogenlunde med udbud og optag på uddannelsesinstitutionerne.