Ansættelseskursus for formænd

I byggebranchen bliver der talt om mange forskellige ting i løbet af en arbejdsdag. Derfor får vi også mange input til udviklingstiltag når vi er på feltarbejde. Ansættelseskurset for formænd er en ide som er udsprunget af et behov og en undring blandt nogle timelønnede medarbejdere i en stor dansk entreprenørkoncern. Når en entreprenør ansætter en ingeniør, så foregår det typisk med flere ansættelsesrunder og nogle tests. Når en entreprenør ansætter en timelønnet fokuseres der primært på om kandidaten har de rigtige kurser og førerbeviser – de menneskelige kvalifikationer er ikke i fokus på samme måde som når man ansætter en funktionær.

Derfor lavede vi, i samarbejde med en gruppe formænd et ansættelseskursus, der klæder formændene bedre på når de skal ansætte timelønnede. Kurset blev til gennem aktionslæring, hvor vi deltog i ansættelsessamtaler af timelønnede, og mellem hver samtale reflekterede over processen sammen med de deltagende formænd. Efter samtalerne evaluerede vi i fællesskab hver leders indsats, og gav desuden specifikke fokuspunkter til hver leder til brug ved fremtidige ansættelsessamtaler.

Der er økonomi i at fastholde sine medarbejdere, og fastholdelsen begynder i vores optik, allerede ved ansættelsessamtalen. Ved at fokusere på de ”bløde” parametre oplever vi og formændene, at de timelønnede falder bedre til i deres respektive sjak, de trives med deres kollegaer, og derfor bliver de længere tid i virksomheden.

I forbindelse med kurset er formændene også blevet mere opmærksomme på hvordan de sammensætter deres sjak. Det viser sig – ikke overraskende – at det kollegiale fællesskab betyder lige så meget for timelønnet medarbejders trivsel på arbejdspladsen som den gør for en funktionær. Kurset har medført, at ansættelsesproceduren nu bruges af alle formænd i afdelingen.